Influensavaksinen kommer til legekontoret 24.10.2018. I år vil vi ha 2 egne dager for å sette denne. Det blir;

Torsdag 01.11.2018 og Onsdag 07.11.2018

Kl 08.30 - 15.00 

Du kan trenger ikke time for å sette vaksinen.

Pris for Influensavaksien er Kr 200,-

 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2018/19
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom
(risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:
- Alle fra og med fylte 65 år
- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
- Barn og voksne med:
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt
minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt
lungekapasitet
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig
helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte
andre
(indirekte beskyttelse):
- Helsepersonell som har pasientkontakt
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser