Fra og med 01. juni 2020 vil det bli forandringer på kontordager både for Ellen Aas og Christine Alme. 

Ellen Aas har kontordag mandag, tirsdag og torsdag. Tlf.tid tirsdag og torsdag kl 08.00-08.30 på tlf.nr: 38148360.

Christine Alme har kontordag tirsdag, torsdag og fredag.