Influensavaksinen kommer til oss 13. oktober.

Det vil i år ikke bli mulig å få influensavaksine dersom man ikke tilhører noen risikogruppe.

Personer i risikogrupper innbefatter: alle over 65 år, alle gravide i 2. og 3. semester, alle med kroniske hjerte-, lunge-, nyre- og leversykdommer, personer med nevrologisk sykdom og/eller skade, diabetikere, samt personer med aktiv kreftsykdom eller nedsatt immunforsvar av ulike årsaker. 

Vi vil tilstrebe at flest mulig får satt vaksinen på legekontoret iforbindelse med konsultasjon hos lege. I tillegg er det foreløpig satt opp egne ettermiddager/kvelder kun for vaksinasjon - Her gjelder timebestilling. 

Det vil ikke bli anledning til å få vaksine uten å ha reservert time på forhånd.