Vibecke Lunden Lie går ut i 1 års permisjon fra sin stilling fra 14.08.2017 for å ta sin siste del i spesialistutdannelse innen almennmedisin.

I denne perioden vil Birgitta Kersten vikariere for henne og være fastlege i Vibecke Lunden Lie sitt sted.

Birgitta Kersten har tidligere jobbet ved vårt kontor og vi er glade for å ha henne tilbake.