For å sette influensavaksinen kan du møte opp på legekontoret mandag-fredag mellom 08.30-15.00.

Pris kr 150,-

 

       Grupper som anbefales influensavaksine

 

Influensavaksine anbefales spesielt for:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.