Hopp til hovedinnhold
Send RANDESUND + fødselsdato, ditt navn til 2097.

RANDESUND 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Fastlegen


Generelt

Etter at fastlegeordningen ble innført har alle innbyggere som ønsker det, fått tildelt en fastlege. Dette gjør det betydelig enklere å følge opp behandleransvaret som den enkelte fastlege har. Fastlegen er den som har ansvaret for å kartlegge, behandle og kontrollere de ulike helseplagene en innbygger ønsker å få vurdert. Ansvaret gjelder også håndtering av øyeblikkelig hjelp på dagtid, mens den kommunale legevakten håndterer dette på kveldstid og om natten.

Din fastlege kan videre foreta forebyggende helsekontroller for å avdekke risiko for din fremtidige helse dersom dette er nødvendig. 

Fastlegen skal også være ditt knutepunkt i møte med det offentlige helsevesenet og hjelpe deg videre i samarbeidet med andre instanser, slik som spesialister, sykehus, fysioterapeuter, hjemmesykepleie, sosialkontor og NAV (tidligere trygdeetaten og AETAT).

 

Fasiliteter

Randesund Legeseksjon er et moderne helsesenter med databaserte pasientjournaler. Det meste av tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere overføres elektronisk på en sikker måte, og informasjonen overføres dermed raskere når denne er klar fra avsender. Øvrig informasjon om lege-pasientforholdet digitaliseres og arkiveres i det samme journalsystemet slik at din fastlege har så god oversikt over alle dine data som til enhver tid er mulig.

Utover de vanligste instrumenter som finnes på de fleste legekontor, slik som det velkjente stetoskopet og blodtrykksapparatet, har vi en rekke avansert utstyr. For utredning av lungelidelser, slik som astma, bruker vi spirometri som kartlegger viktige data om din lungefunksjon. Vi har også 24 timers blodtrykksapparat som etterhvert er blitt vanligere og vanligere i utredning og oppfølging av høyt blodtrykk. EKG er etterhvert blitt standard på de fleste legekontor og henter informasjon om hjertets tilstand. Til sist nevnes frysebehandling med flytende nitrogen som er effektivt ved behandling av en rekke hudlidelser, for eksempel behandling av vorter.

Blodprøver tas av helsesekretærene, og på senteret kan vi blant annet måle senkning, CRP (hurtigsenkning), inr, blodprosent, blodsukker, langtidssukker,  og gjøre analyser av urin. Gjennom våre samarbeidspartnere, laboratoriene ved Sørlandet sykehus Kristiansand og Fürst medisinsk laborarotium i Oslo, kan vi videresende og få analysert de fleste prøver vi ikke kan analysere selv.

 

Konsultasjoner

En ordniær legetime er på 15 minutter. På denne tiden håndterer legen vanligvis ditt helseproblem på en grundig måte. Dersom du iblant har mye på hjertet, anbefales det å bestille en dobbelttime. Ventetiden for en ordinær legetime ved vårt senter avhenger av pågangen hos den enkelte lege.

Vi tilbyr også 15 minutters konsultasjoner når det oppstår akutte problemstillinger som krever snarlig vurdering av lege. Som regel har vi god kapasitet til dette, slik at du kan regne med å få time samme dag eller dagen etter, dersom du skulle trenge det. Du vil da kunne møte en annen lege ved senteret enn din fastlege, avhengig av hvem som har ledig kapasitet den dagen. En slik konsultasjon gir desverre ikke rom for å ta opp ordinære problemstillinger ettersom tiden ikke tillater dette, og konsultasjonen er begrenset til den aktuelle problemstillingen.

Iblant oppstår det akutte helseproblemer som kan medføre forsinkelser i timeplanen. Likevel gjør vi vårt ytterste for å være presise i forhold til timen du har reservert slik at du slipper unødig venting.

 

Praktisk

Når du møter til time på legesenteret, anbefaler vi at du alltid henvender deg hos helsesekretæren i resepsjonen. Du vil da få beskjed om eventuelle forsinkelser, og legen får informasjon om at du er kommet.

For de som skal ta prøver i forkant av konsultasjonen, anbefaler vi å møte i god tid ettersom det kan være litt venting på laboratorietjenestene. Avhengig av antallet prøver som skal tas i forkant, anbefaler vi 15-30 minutter ekstra for at alle resultatene skal være klare når du skal inn til legen.