Hopp til hovedinnhold
Send RANDESUND + fødselsdato, ditt navn til 2097.

RANDESUND 030562 Kari Normann

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Priser

PRISLISTE HOS FASTLEGEN

Gjeldende fra 1.juli 2023 – 30. juni 2024

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget: Pris

 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 170/288,-

 

Sykebesøk på dagtid/kveld 223/357,-

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 54/39,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 61,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykemelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi

og henvisninger til spesialist 61,-

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 61,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopiering av urinsediment 59,-

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

 

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 124,-

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 

 

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser  Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter,rekvisissjoner, henvisninger osv per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59,-

 

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke

benyttes hos allmennlege/spesialist 188/304,-

 

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette.