Alle over 65 år skal nå ha fått tilbud om Covid-19 vaksine her hos oss. 

Om du ikke har fått tilbud om vaksine, kan du ta kontakt med kommunens vaksinasjonssenter på tlf 380 75000 tastevalg 6. 

Alle andre pasienter blir nå innkalt av kommunen for vaksine.