Randesund Legesenter tilbyr ikke timer for vaksinering med Janssen-vaksinen, da vi i henhold til faglig vurdering fra blant annet Legeforeningen, ikke anser denne medisinsk forsvarlig.