Årets influensavaksine kommer mellom ukene 40-43.

Vi vil organisere vaksinekvelder med drop-in for å unngå trengsel mtp covid-19. 

I år vil kun de over 65 år samt risikogruppene bli tilbudt vaksine på legesentrene. Øvrige pasienter som ikke oppfyller disse kriteriene kan få satt vaksine på apotek.

Kriteriene for å få satt årets influensavaksine hos oss kan du finne på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine/

Pasienter som har frikort vil få årets influensavaksine gratis, mens de som ikke har frikort vil måtte betale 50,- i materiell. 

Nærmere beskjed omkring hvilke kvelder dette blir følger så snart vi får dato for levering av vaksinene.

Det vil også bli satt influensavaksiner fortløpende på ordinære konsultasjonstimer som før.