Årets influensavaksine kommer i uke 43 og vi har satt opp følgende kvelder for vaksinasjon:

 

ONSDAG 27/10 kl. 15.30 - 19.30

ONSDAG 3/11 kl. 15.30 - 19.30

TORSDAG 4/11 KL 15.30 - 19.30

DET VIL KUN BLI SATT VAKSINER PÅ FØLGENDE GRUPPER:

 • Alle over 65 år

 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn mellom 6 mnd og 5 år (født før uke 32)

BARN OG VOKSNE MED: 

 • Kronisk lungesykdom inkl. astma
 • Hjerte og karsykdom
 • Diabetes type 1 & 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet etter hostevansker
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, fks:
 • Organstransplanterte
 • Kreft
 • HIV
 • Revmatoid artritt og andre sykdommer som behandles med immundempende midler
 • Pasienter med fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom som utgjør en alvorlig helserisiko - fks kromosomavvik, genetiske sykdommer o.l

Disse kveldene vil man kunne møte opp og få satt vaksine uten time. Man må påregne å stå i kø og man må vente på legesenteret i 20 minutter etter vaksinen er satt i tilfelle reaksjoner. 

For pasienter med frikort vil vaksinen være gratis, mens pasienter uten frikort vil måtte betale 50,- i materiell. per vaksine. 

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å BENYTTE MUNNBIND VED OPPMØTE PÅ VAKSINASJONSKVELDENE.