Legeforeningen er i konflikt med regjeringen.

Det medfører desverre at tidligere "blå" resepter nå blir skrevet ut på hvite uten refusjon.

Du må selv ta kontakt med Helfo for å søke om refusjon.

Vi beklager det merarbeidet det medfører for deg. 

Link til skjema for refusjon og mer informasjon finnes her:

https://www.legeforeningen.no/globalassets/legeforeningen.no/spol/informasjon-til-pasienter-.pdf