Attest for gjennomgått covid-19 eller er vaksinert ifm reise eller annet formål skrives ikke ut av oss.

Da må man enten selv skrive ut dette fra helsenorge.no eller kontakte Søm eller Søgne legesenter for dette.

Det gjelder også om man ikke har fått registrert en positiv test.