I sommer vil telefonen være betjent mellom 08.30-11.30 og fra 12.30 - 14.30. Vi ber alle som skal bestille resepter, timer og som kan bruke e-kontakt om å benytte www.helsenorge.no