Fra september 2022 vil Runar Nørsets liste reduseres med 100 pasienter.

Disse vil bli tilfeldig utrekt av Helfo og tildelt ny fastlege. Fastlegen har ingen påvirkning på hvem som blir overflyttet. Dersom du er usikker på om dette gjelder deg kan du logge deg inn på www.helsenorge.no og se hvem som står som din fastlege. De det gjelder vil motta informasjon om dette.