Fra 5. desember er Runar tilbake etter permisjon. Det blir da mulig å bestille timer hos han på www.helsenorge.no fra den datoen.