I uke 8 er det vinterferie og vi vil derfor ha redusert kapasitet denne uken. Det må påregnes at det kan bli noe ventetid ved stor pågang.