Dersom du som forelder eller foresatt skal hente legeerklæringer, sykemeldinger eller annen taushetsbelagt informasjon for barn over 16 år må du ha med fullmakt.

Taushetsplikten forhindrer oss i å utgi noe informasjon til andre enn pasienten med mindre det foreligger fullmakt til dette. Dette gjelder også opplysninger om oppsatte timer, tilbakemeldinger fra lege, prøvesvar o.l. 

Dersom pasienten samtykker kan man skrive en fullmakt som vi kan legge inn i journal. Det enkleste vil være for pasienten å kontakte oss via innlogging på www.helsenorge.no