På grunn av mye sykdom hos personalet er det i dag redusert bemanning. Det vil derfor kunne være lengre ventetid enn vanlig, både på telefon og på laboratoriet for prøvetaking. For å unngå lang ventetid anbefaler vi alle pasienter å kontakte oss via www.helsenorge.no i stedet for på tlf, med mindre det er noe som haster/er akutt.