Vi vil ha redusert kapasitet i romjulen pga ferieavvikling. Vi anbefaler alle pasienter ved behov å sørge for å be om fornyelse av resepter o.l i god tid før jul. 

Følgende leger har ferie i julen:

Runar Nørset

Marianne Sjustøl

Ellen Aas

Steffen Jensen