Følgende leger vil ha ferie i påsken:

Runar Nørset

Marianne Sjustøl

Vibecke Lunden Lie

Ann-Christin Trydal

Vi anbefaler alle pasienter å bestille resepter i god tid før påske. 

Det vil være redusert bemanning i påsken og man kan derfor risikere noe mer ventetid i tlf. De fleste henvendelser kan sendes på www.helsenorge.no