I sommer vil det være redusert bemanning ved legesenteret pga ferie. Det vil ikke være mulig å se ledige timer på Helsenorge i disse ukene, men vi har ledige timer tilgjengelig så det er bare å sende forespørsel på Helsenorge eller kontakte oss på telefon. Det vil være mindre bemanning også blant sekretærene og det kan derfor bli noe mer ventetid på telefon og lab. 

Vi anbefaler alle å bestille medikamenter og time i god tid så fremt det er mulig. Man bør også kontakte oss elektronisk via www.helsenorge.no for generelle henvendelser, spørsmål, reseptfornying på faste medisiner o.l Dette for å holde køen på telefon minst mulig. Ved behov for hastetime skal man alltid ringe oss på telefon.

Legenes ferie:

Ellen Aas: Uke 30,34,35,36

Steffen Jensen: Uke 26, 27, 28, 29

Marianne Sjustøl: Uke 26, 27, 28, 29 

Christine Alme: Uke 26, 27, 29, 30

Runar Nørset: Uke 29, 30, 31, 32 

Vibecke Lunden Lie: Uke 28, 29, 30, 31, 32

Vegar Skjervø: Uke 26, 27, 28, 31

Ann-Christin Trydal: Uke 30, 31, 32